ชีวิตคนเราต้องพบเจออะไรหลายสิ่งอย่าง

 ได้เจอสิ่งที่อยากเจอและสิ่งที่ไม่อยากเจอ

แต่ส่วนมากจะได้เจอสิ่งที่ไม่อยากเจอซะมากกว่า

แล้วเพื่อการอยู่รอด...

เราจึงต้องทำอะไรที่ไม่เป็นตัวเรา

เพื่อที่จะเป็นที่ยอมรับรับเป็นที่เชื่อถือของคนอื่น

และต้องแอบซ้อนตัวจริง(สันดาน)ไว้ลึกๆ

ซึ่งการกระทำแบบนี้เรียกว่า"ตอแหล"

หรือเป็นการใส่หน้ากากนั่นเอง

การใส่หน้ากาก คือ การที่เราต้องแสดงออกไปตาม Caractor ที่ถูกวางไว้ในสังคมนั่นๆ

ไม่มีใครหรอกที่ไม่เคยไม่ใส่หน้ากาก

แม้กระทั้งศิลปินที่ดูว่าเป็นตัวของตัวเองมากแล้ว

ยังต้องใส่หน้ากากเพื่อเอาใจคนดู เอาใจแฟนคลับ

เพราะถ้าไม่ทำอย่างนั้น อาจจะมีคนเกลียดมากกว่าคนรัก

และอาจจะไม่เป็นที่รู้จักหรือที่นิยมอีกต่อไป

......

แต่การใส่หน้ากากก็ไม่ได้ข้อดีเสมอไป

มันส่งผลถึงจิตใจของเราโดยที่เราไม่รู้ตัว

ผลนั้นอาจร้ายแรงได้ถ้าหากไม่ได้รับการระบายอย่างถูกวิธี

......

ดังนั้น  ก่อนใส่หน้ากากควรอ่านฉลากก่อนถูกครั้ง

โดยเฉพาะคำเตือน!!!

 

Comment

Comment:

Tweet

บางครั้งเราก็ต้องโยนหน้ากากไปบ้าง

เพื่อตัวของเราเอง

เพราะคนชอบคุณเพราะ น้ากากคุณ หรือ ตัวตนของคุณหล่ะ

#1 By Mr.Metal on 2009-10-01 17:37