เรื่องราวของความรัก

posted on 21 Jul 2009 11:25 by toeyarm

ก่อนรัก

 

เมื่อความรักเรียกร้องเธอ  จงตามมันไป

แม้ว่าทางของมันนั้น  จะขรุขระและชันเพียงไร

และเมื่อปีกของมันโอบรอบกายเธอ  จงยอมทน

แม้ว่าหนามแหลมอันซ่อนอยู่ในปีดนั้นจะเสียดแทงเธอ

และเมื่อมันพูดกับเธอ  จงเชื่อตาม

แม้ว่าเสียงของมันจะทำลายความฝันของเธอ  ดังลมเหนือ-

พัดกระหน่ำสวนดอกไม้ให้แหลกลาญไปฉะนั้น

-----------------------------------------------------------

 

เริ่มรัก

 

 ความรักไม่ให้สิ่งใดนอกจากตนเอง

และก็ไม่รับเอาสิ่งใดนอกจากตนเอง

ความรักไม่ครอบครอง และไม่ยอมถูกครอบครอง

เพราะความรักนั้นพอเพียงแล้วสำหรับตอบความรัก

-------------------------------------------------------------------

 

ขณะรัก

 

จงรักกันและกัน  แต่อย่าสร้างพันธะแห่งความรัก

และขอให้ความรักนั้น  เป็นเสมือนห้วงสมุทรอันเคลื่อนไหว-

อยู่ระหว่างฝั่งแห่งวิญาณของเธอทั้งสอง

จงเติมถ้วยของกันและกันแต่อย่าดื่มจากถ้วยเดียวกัน

จงให้ขนมปังแก่กัน  แต่อย่ากัดกินจากก้อนเดียวกัน

จงร้องและเริงรำด้วยกัน  และจงมีความบันเทิง

แต่ขอให้แต่ละคนได้มีโอกาสอยู่โดดเดี่ยว

ดังเ่ช่นสายพิณนั้น  ต่างอยู่โดดเดี่ยว แต่ว่าสั่น-

สะเทือนด้วยทำนองดนตรีเดียวกัน

จงมอบดวงใจ  แต่มิใช่ต่ออีกฝ่ายหนึ่ง

เพราะพระหัตถ์แห่งชีวิตอมตะเท่านั้น  ที่จะรับดวงใจของเธอไว้ได้

และจงยืนอยู่ด้วยกัน  แต่ว่าอย่าใกล้กันนัก

เพราะว่าเสาของวิหารนั้น ก็ยืนอยู่ห่างกัน

และต้นโพธิ์  ต้นไทร  ก็ไม่อาจเติบโตใต้ร่มเงาของกันได้ ...

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มา : หนังสื่อปรัชญาชีวิต ; คาลิล  ยิบราน.25

Comment

Comment:

Tweet