รักเธอ

posted on 02 Feb 2009 00:06 by toeyarm

 

 

หากฉันไม่อาจใจกว้างหรือเป็นกำลังสนับสนุนเธอ

อย่างน้อยฉันก็จะไม่พยายามที่จะกีดขวางเธอ

รักเธอคือต้องการให้เธอเติบโต

....

ฉันจะไม่เอาปัญหาของฉันไปใส่เธอ

เธอมีปัญหาพอแล้ว  ฉันแน่ใจ  และเธอไม่ต้องการปัญหาของฉัน

รักของฉันควรจะทำให้ชีวิตเธอง่ายขึ้น  ไม่ใช่ยุ่งยากขึ้น

....

ฉันไม่จำเป็นต้องถูกเสมอ  ฉันสามารถยอมรับความจริงว่า

เธอถูกได้บ่อยเท่ากับฉัน

รักคือการแบ่งปันกันและกัน

ถ้่าฉันรู้แล้วว่าฉันถูกตลอดเวลา

ฉันจะไม่มีวันได้ประโยชน์อะไรจากความคิดของเธอ

....

ฉันสามารถเลิกคาดหวัง  การนึกปรารถนาคือเรื่องหนึ่ง

การค่ดหวังเป็นคนละเรื่องกัน  คนหนึ่งอาจทำให้เกิดความหวัง  อีกคนอาจ...

ทำให้เกิดความเจ็บปวด  รักคือการไร้ซึ่งความคาดหวัง

....

โดย.. เลโอ เอฟ. บัสคาเกลีย

Comment

Comment:

Tweet